Työterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollossa moniammatillisessa tiimissä asiantuntijana ja osallistuu monipuolisesti työhyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen. Työterveyspsykologi auttaa jäsentämään henkiseen työhyvinvointiin liittyviä asioita, kuten työilmapiiriä, työpaikan vuorovaikutussuhteita, stressin hallintaa tai työstä palautumista. Työterveyspsykologin yksilöille ja työyhteisöille suunnatut palvelut ovat käytettävissä työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyslääkärin/työterveyshoitajan) arvion perusteella.

Työterveyspsykologin työyhteisöille suunnatut palvelut voivat olla esim. työyhteisön tilanteen arviointia ja tähän liittyvää konsultointia, työyhteisöjen tukemista muutos- tai kriisitilanteissa sekä esimiesten neuvontaa ja ohjausta. Työterveyspsykologit antavat myös tietoja, neuvontaa ja ohjausta työyhteisöille.

Työterveyspsykologi ottaa yksilöasiakkaita vastaan työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyslääkäri/työterveyshoitaja) suosituksesta. Työterveyshuollossa psykologin vastaanotolla keskitytään erilaisiin työhön liittyviin teemoihin ja etsitään yhdessä keinoja, jotka lisäävät työhyvinvointia.