Työterveyspalvelut

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta (708/2013, § 6). Työpaikkaselvityksessä on arvioitava työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle.

Työnantaja-asiakkaalla on oltava työterveyshuollon toimintaa koskeva kirjallinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma laaditaan työpaikkaselvityksestä kerätyn tiedon perusteella. Toimintasuunnitelma laaditaan 1-5 vuodeksi ja sitä tarkistetaan vuosittain.

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Työterveyshuollon on arvioitava ohjauksen ja neuvonnan tarve työpaikkaselvityksellä, terveystarkastuksilla ja muilla työterveyshuollon menetelmillä. Neuvontaa, ohjausta ja palautetta on annettava yksilöllisesti tai tarpeen mukaan ryhmätoimintana.

Terveystarkastukset

Kaikista terveystarkastuksista sovitaan työnantajan kanssa. Niiden painopiste on terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistämisessä ja tukemisessa.

Terveystarkastukseen kuuluu lakisääteiset alku- ja määräaikatarkastukset. Lisäksi tehdään työhöntulotarkastuksia, vajaakuntoisen terveystarkastuksia tai työnantajan kanssa erikseen sovittuja terveystarkastuksia.

Työterveyskyselyt