Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmakäynti on työssä tai työmatkalla tapahtuneen tapaturman arviointia ja hoitoa. Asiakas toimittaa työnantajalta vakuutustodistuksen. Käynnistä laaditaan tarvittaessa vakuutusyhtiötä varten E-lausunto.

Ammattitaudit ovat sairauksia, joiden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuollossa tehdään perusterveydenhuollolle kuuluvat diagnostiset ja erotusdiagnostiset tutkimukset. Näiden jälkeen potilas lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai oman alueen erikoissairaanhoitoon.