Työfysioterapeutin palvelut

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa moniammatillisessa tiimissä ergonomian asiantuntijana, joka osallistuu työpaikkaselvityksiin, työtilojen ja työ- sekä apuvälineiden suunnitteluun sekä työn ja työympäristön fyysisen kuormittavuuden arviointiin. Työfysioterapeutti ohjaa työpaikalla työntekijöitä sopivasti kuormittaviin työtapoihin.

Työfysioterapeutti osallistuu työhyvinvointitoimintaan, työyhteisöjen kehittämishankkeisiin sekä kuntoutuksen tarpeen arviointiin ja suunnitteluun. Lisäksi hän suunnittelee ja toteuttaa ryhmätoimintoja sekä ergonomiaan ja fyysisen työkyvyn ylläpitämiseen liittyviä ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia.

Yksilöasiakkaat ohjautuvat työfysioterapeutin vastaanotolle työterveyslääkärin tai -hoitajan lähettäminä. Tuki- ja liikuntaelinoireiden vuoksi vastaanotolle ohjautuvan oireilun syytä arvioidaan erilaisin tutkimusmenetelmin ja testein sekä annetaan ohjausta itsehoitomenetelmiin ja keinoja välttää oireita.

Työfysioterapeutti kartoittaa fyysisen kunnon testimenetelmin työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi hän opastaa työtapoja, työasentoja, työliikkeitä sekä sopivia liikuntamuotoja, joilla voidaan ehkäistä tuki- ja liikuntaelinoireita ja annetaan keholle valmiuksia suoriutua työn fyysisitä vaatimuksista.