Monipuolista kuntoutusta työkyvyn ylläpitämiseen

Meiltä saat monipuolista kuntoutusta työkyvyn ylläpitämiseen, tukemiseen sekä työelämässä pysymisen tueksi. Järjestämme yhteistyössä asiakasyrityksiemme ja kelan kanssa runsaasti erityyppisiä kuntoutuksia. Kuntoutus voi olla työpaikka-, ammattiala- tai sairauskohtaista kuntoutusta, perustuen aina työntekijän kuntoutuksen tarpeeseen. Kuntoutustarve on aina todettu työterveyshuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Kelan kuntoutuspalvelut

Kela järjestää henkilön työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työntekijän työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Kelan kuntoutuksena järjestettäviä kursseja voidaan myöntää ammatillisena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kursseihin kuuluvat eri sairausryhmien valtakunnalliset tai alueelliset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit sekä ammatilliset kuntoutuskurssit.

Ammatillinen kuntoutus

Työssä olevien ammatillisen kuntoutuksen kustantaa pääasiassa työeläkejärjestelmä. Poikkeuksena liikenne- tai muun tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat tai vasta työuransa aloittaneet.
Ammatillisen kuntoutuksen muotoja ovat mm:

  • työkokeilu,
  • uudelleen koulutus tai
  • Kelan uusi työikäisille suunnattu ammatillinen KIILA- kuntoutus (alkaa 1.5.2016).

Kuntoremontti

Kuntoremontti toiminta on pääosin ammattiliiton tai työnantajan kanssa suunniteltua ja toteutettua varhaiskuntoutusta.