Palvelut

Yritys, yrittäjä, maatalousyrittäjä, työyhteisö: Työterveyden tuella lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta

Olemme työpaikan yhteistyökumppani, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyttä ja työyhteisön hyvinvointia koskevissa asioissa. Olemme riippumaton ja puolueeton asiantuntija, jota sitoo vaitiolovelvollisuus. Laadukkaan toimintamme takaa moniammatillinen työryhmämme, jonka toiminnassa korostuu suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja seuranta.

Tavoitteellista toimintaa terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi

Tavoitteenamme on terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä hyvin toimivan työyhteisön luominen yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi tavoitteenamme on työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ja työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Suunnitelmallista kehittämistä monipuolisin keinoin

Ammattihenkilömme ja asiantuntijamme osallistuvat työn ja työolosuhteiden kehittämiseen. Etsimme yhdessä työyhteisön kanssa keinoja henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Työterveyshenkilöstömme selvittää työpaikkojen ergonomiaa sekä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvia kuormitustekijöitä.

Ennaltaehkäisevästi ja kokonaisvaltaisesti yhdessä toimien

Ennaltaehkäisevää toimintaamme ovat mm. työpaikkakäynnit, terveystarkastukset sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Autamme löytämään elämän voimavarat ja keinot terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Järjestämme mm. monipuolista kuntoutusta, ryhmille suunnattua liikuntaa sekä henkiseen hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen liittyvää toimintaa ryhmille. Osallistumme ensiapuvalmiuden suunnitteluun ja ensiapukoulutuksen toteuttamiseen.

Nopeaa apua sairauksien sattuessa

Sairaanhoitopalveluihimme yhdistetään työpaikkojen tuntemukseen perustuva erityisosaaminen niin, että se palvelee myös työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Ennalta varattavien lääkärin vastaanottoaikojen lisäksi meillä on äkillisiä sairastumisia varten työterveyslääkärin ja -hoitajan ajanvaraukseen perustuvia vastaanottoaikoja päivittäin.