Kelan suorakorvaus laajenee vuonna 2018

Kelan suorakorvaus laajenee 1.1.2018 alkaen,  jolloin tilitysmenettelyyn liittyvät työterveyshuollon yksityiset palveluntuottajat hakevat korvausta yksin toimivien yrittäjien puolesta ja yrittäjä maksaa vain hänelle kuuluvan osuuden kustannuksista palveluntuottajalle.

Muutokset koskevat myös maatalousyrittäjien tilakäyntien valtionosuuden korvaamista.

Lisätietoa muutoksesta: Yrittäjien työterveyshuollon lakimuutokset 1.1.2018

Lomake: Suostumus suorakorvausmenettelyyn