Kymijoen Työterveys Oy

Olemme Kymenlaakson suurin työterveyspalveluja tuottava yksikkö. Tarjoamme luotettavia, laadukkaita ja monipuolisia palveluita työnantajille ja yrittäjille koko Kymenlaakson alueella. Palveluidemme piiriin kuuluu n. 24 000 työntekijää ja noin 1500 asiakasyritystä ja yrittäjää kaikilta toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä.

Moniammatilliseen, ammattitaitoiseen työryhmäämme kuuluu työterveyshoitajia, työterveyslääkäreitä, työterveyssihteereitä, työfysioterapeutteja ja työterveyspsykologeja. Näiden lisäksi yhteisöömme kuuluu ylilääkäri, palvelujohtaja, toimitusjohtaja, palvelupäälliköt, johdon sihteeri, laskutussihteerit ja järjestelmäasiantuntija.

Tuotamme Kotkan, Kouvolan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän terveyskeskuksen puolesta kansanterveyslaissa säädetyt työterveyspalvelut.

Haluamme pysyä ajan tasalla

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti. Olemme mukana useissa valtakunnallisissa työterveyspalveluiden kehittämisryhmissä ja haluamme toimia edelläkävijöinä uusien palvelumuotojen kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa.

Yritysten työterveystarpeet vaihtelevat. Voimme tarjota sekä ennaltaehkäisevät, lakisääteiset palvelut että lisätä siihen monipuoliset sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitosopimus sisältää työterveyshoitajien sairasvastaanoton ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Sitä voidaan täydentää erikoislääkärikonsultaatiopalveluilla.